Oświadczenia majątkowe - Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe


W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.


Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

Oświadczenie majątkowe Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich jest dostępne na stronie BIP KWP Opole.


 

Metryczka

Data publikacji 17.12.2008
Data modyfikacji 12.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paulina Porada
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Porada Jednoosobowe stanowisko d/s prasowo-informacyjnych KPP Strzelce Opolskie
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Brzezińska
do góry